ویدئو مارکتینگ در اینستاگرام | بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

کمپین های بازاریابی ویدئویی در اینستا گرام

تعرفه ها و هزینه ها

طرح پایه

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

1/150/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 28 – 45
 • تخمين مجموع فالورها: 4,000,000 – 6,000,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 700 – 1,000
 • تخمين ويو ويدئو: 27,000 – 70,000
 • تخمين ایمپرشن: 140,000 – 420,000
 • تخمين تعداد لايک: کاملا به محتوا بستگی دارد

طرح نقره ای

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

2/300/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 59 – 94
 • تخمين مجموع فالورها: 8,400,000 – 12,599,999
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 1,470 – 2,100
 • تخمين ويو ويدئو: 56,700 – 147,000
 • تخمين ایمپرشن: 294,000 – 882,000
 • تخمين تعداد لايک: کاملا به محتوا بستگی دارد

طرح طلایی

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

3/500/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 92 – 148
 • تخمين مجموع فالورها: 13,200,000 – 19,800,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 2,310 – 3,300
 • تخمين ويو ويدئو: 89,100 – 231,000
 • تخمين ایمپرشن: 462,000 – 1,386,000
 • تخمين تعداد لايک: کاملا به محتوا بستگی دارد