00 VideoMarketing in instagram - بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

کمپین های بازاریابی ویدئویی در اینستا گرام

تعرفه ها و هزینه ها

تیزر مارکت به منظور انتشار و پخش گسترده ی ویدئو های تبلیغاتی در اینستاگرام اقدام به برقراری سیستم نمایش ویدئو در اینستاگرام به شرح پلن های پیوست نموده است.

شما مشتریان گرامی پس از سفارش ویدئو و دریافت فایل نهایی، می توانید یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید و به تعداد دلخواه ویدئوی خود را به مخاطبان تان نمایش دهید.

برخی از گزاره های مندرج در پلن ها به شرح ذیل تشریح می گردد:

 • تخمين تعداد انتشار: تعداد صفحاتی که پست شما را منتشر می کنند.

 • تخمين مجموع فالورها: دنبال کنندگان تقریبی صفحاتی که پست شما را منتشر می کنند.

 • تخمين میزان ساعت نمایش: میزان ساعت نمایش ویدئو

 • تخمين ويو ويدئو:  برآورد دیده شدن ویدئو در مجموع

 • تخمين ایمپرشن: حساب های منفردی که ممکن است ویدئو را ببینند

 • تخمين تعداد لايک: تعداد لایک

طرح پایه

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

1/150/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 28 – 45
 • تخمين مجموع فالورها: 4,000,000 – 6,000,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 700 – 1,000
 • تخمين ويو ويدئو: 27,000 – 70,000
 • تخمين ایمپرشن: 140,000 – 420,000
 • تخمين تعداد لايک: به محتوا بستگی دارد

طرح نقره ای

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

2/300/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 59 – 94
 • تخمين مجموع فالورها: 8,400,000 – 12,599,999
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 1,470 – 2,100
 • تخمين ويو ويدئو: 56,700 – 147,000
 • تخمين ایمپرشن: 294,000 – 882,000
 • تخمين تعداد لايک: به محتوا بستگی دارد

طرح طلایی

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

3/500/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 92 – 148
 • تخمين مجموع فالورها: 13,200,000 – 19,800,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 2,310 – 3,300
 • تخمين ويو ويدئو: 89,100 – 231,000
 • تخمين ایمپرشن: 462,000 – 1,386,000
 • تخمين تعداد لايک: به محتوا بستگی دارد
Insta veiw - بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

بازاریابی ویدئویی در تلگرام

telegram view - بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

بازاریابی ویدئویی در تلگرام

کمپین های بازاریابی ویدئویی در تلگرام

تعرفه ها و هزینه ها

طرح پایه

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.

1/150/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 20 – 40
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 1,000,000 – 2,000,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 450 – 1,000
 • تخمين ويو: 110,000 – 200,000

طرح نقره ای

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.

2/300/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 42 – 84
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 2,100,000 – 4,200,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 945 – 2,100
 • تخمين ويو: 231,000 – 420,000

طرح طلایی

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.

3/500/000 تومان
 • تخمين تعداد انتشار: 64 – 128
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 3,200,000 – 6,400,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 1,440 – 3,200
 • تخمين ويو: 352,000 – 640,000
Tizermarket Capsol ar0007 - بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام