بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام

ایجاد کمپین های موفق تبلیغاتی در اینستاگرام
ایجاد کمپین های موفق تبلیغاتی در اینستاگرام

ایجاد کمپین های موفق تبلیغاتی در اینستاگرام

ایجاد کمپین های موفق تبلیغاتی در اینستاگرام

کمپین های بازاریابی ویدئویی در اینستا گرام

تعرفه ها و هزینه ها

تیزر مارکت به منظور انتشار و پخش گسترده ی ویدئو های تبلیغاتی در اینستاگرام اقدام به برقراری سیستم نمایش ویدئو در اینستاگرام به شرح پلن های پیوست نموده است.

شما مشتریان گرامی پس از سفارش ویدئو و دریافت فایل نهایی، می توانید یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید و به تعداد دلخواه ویدئوی خود را به مخاطبان تان نمایش دهید.

برخی از گزاره های مندرج در پلن ها به شرح ذیل تشریح می گردد:

 • تخمين تعداد انتشار: تعداد صفحاتی که پست شما را منتشر می کنند.
 • تخمين مجموع فالورها: دنبال کنندگان تقریبی صفحاتی که پست شما را منتشر می کنند.
 • تخمين میزان ساعت نمایش: میزان ساعت نمایش ویدئو
 • تخمين ويو ويدئو: برآورد دیده شدن ویدئو در مجموع
 • تخمين ایمپرشن: حساب های منفردی که ممکن است ویدئو را ببینند
 • تخمين تعداد لايک: تعداد لایک

تخمین های زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی است و مطمئنا تعریف آگهی به صورت موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های دیگر کمتر برآورد می شود.

بازاریابی ویدئویی در تلگرام

بازاریابی ویدئویی در تلگرام

کمپین های بازاریابی ویدئویی در تلگرام

تعرفه ها و هزینه ها

“تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.” price=”1/150/000″ currency=”تومان” button_text=”انتخاب این کمپین”

 • تخمين تعداد انتشار: 20 – 40
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 1,000,000 – 2,000,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 450 – 1,000
 • تخمين ويو: 110,000 – 200,000

طرح نقره ای
تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.”

 • تخمين تعداد انتشار: 42 – 84
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 2,100,000 – 4,200,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 945 – 2,100
 • تخمين ويو: 231,000 – 420,000

طرح طلایی

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود. همچنین ماکزیمم بازدید ممکن در کمپین ها، با تعداد روز بیشتر از 1 کسب خواهند شد.

 • تخمين تعداد انتشار: 64 – 128
 • تخمين مجموع اعضای کانالها: 3,200,000 – 6,400,000
 • تخمين میزان ساعت نمایش: 1,440 – 3,200
 • تخمين ويو: 352,000 – 640,000