پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از صدا و سیما-سال 1400

تبلیغات رایگان تلویزیونی | آگهی رایگان

تلویزیونی | طرح تبلیغات رایگان صدا و سیما

طرح تشویقی صدا و سیما در سال

تسهیلات تشویقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کسب و کارهای ایرانی در سال 1400

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار «جهش تولید» در سال 1400 اقدام به پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی تولید کنندگان و صاحبان صنایع و مشاغل به صورت 100% رایگان از شبکه های مختلف صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران نموده است.

تیزر مارکت آمادگی دارد تا کلیه ی مراحل پیگیری و انعقاد قرارداد، ساخت آگهی، تاییدیه ها و تنظیم جداول پخش را به نمایندگی از شما انجام دهد. به منظور مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس حاصل نمایید.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر :

تماس با شماره تلفن: 09194102717

بخشی از قوانین و ضوابط استفاده از طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

ماده 12-تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی گروه سوم که بیش از 51 % سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است:

حمایت از کالای ایرانی فرصت بسيار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایههای اجتماعی و توليد ملی است. در توليد ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی، باید توجه خاص و ویژهای هم به منابع انسانی صورت گيرد زیرا نيروی کار شریفترین، مهمترین و با ارزشترین عامل بين عوامل گوناگون توليد است و هيچ عامل دیگری بدون حضور نيروی انسانی متخصص،خلاق و نوآور، اهداف توليد را محقق نخواهد کرد. حيات بالقوه توليد متضمن توجه جدی به نيروی کار است چرا که نيروی انسانی با انگيزه و حرفهای علاوه بر رشد جوامع، توان توليد کشور را نيز به سطح قابل قبولی میرساندکه نتيجه آن اقتدار، پيروزی و سرافرازی کشور است.

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، طی سالهای 1396 و 1397 و 1398 و 99 با سياست گذاری بر پایه این مهمترین عامل، در حمایت از کالای ایرانی نقش آفرینی نموده و در ادامه سياستهای مذکور، در سال 1400بسته حمایتی ذیل را اعلام می نماید. صاحبان کالای گروه سوم )به استثناء بند د ماده 11 ( که توليد کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی هستند درصورتیکه طی سال 1399 )سال پایه( حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده باشند، با ارائه فهرست و تایيد سازمان تامين اجتماعی مشمول این طرح میشوند و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال از قرارداد، از تعرفه به نرخ صفرریال ) 100 % رایگان( استفاده نمایند.

توضیح: به میزان حقوق پرداختی به کارکنان طی 12 ماه منتهی به پخش آگهی (مطابق با لیست بیمه) به شما اعتبار پخش رایگان تعلق می گیرد. برای مثال اگر شما ماهیانه صد میلیون تومان به کارکنان خود پرداخت کرده باشید، اجازه ی پخش آگهی به میزان یک میلیارد و دویست میلیون تومان را خواهید داشت.

طرح رایگان صدا و سیما بیشتر به چه تولید کنندگانی تعلق می گیرد؟

این طرح مخصوص تولید کنندگان و صاحبان کالاهای ایرانی است که تولید کننده ی «محصول نهایی برای مصرف کننده ی نهایی» هستند.

آیا به صاحبان و ارائه کنندگان خدمات هم تعلق می گیرد؟

در صورتی که خدمات آنها به مصرف کننده ی نهایی باشد و صدا و سیما این موضوع را تایید کند !

سایر تبصره های طرح تشویقی صدا و سیما:

تبصره 31 : آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 12 که در سال 1398 از تسهيلات تشویقی استفاده نمودهاند، با رعایت ماده 12 و تبصرههای ذیربط در سال 1399 با احتساب 50 درصد دستمزد یا حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان خود، حداکثر تا 100 ميليارد ریال مشمول استفاده از ظرفيت مذکور خواهند بود.

تبصره 32 : مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کالا و خدمات مشمول استفاده از تسهيلات تشویقی که در سال 98 از این طرح استفاده نمودهاند، ميزان پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهيلات تشویقی سال 98 است.

تبصره 33 : در بسته حمایتی ماده 12 برای گروههای هلدینگی )ماده 11 (، ظرفيت تشویقی حمایت از رونق توليد برای کل هلدینگ 200 ميليارد ریال طبق تعرفه است. شرکتهای وابسته به گروه برای استفاده از این ظرفيت تشویقی مکلف هستند وضعيت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمایند. اداره کل بازرگانی میتواند براساس درخواست کتبی گروه، ظرفيت تشویقی را بين هریک از اعضای آن توزیع نماید.

تبصره 34 : چنانچه شرکتی از ظرفيت تشویقی ماده 12 استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده، مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 35 : مبنای محاسبه و تعيين مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه ليست حقوق و مزایای پرداختی یکساله مورد تأیيد سازمان تأمين اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبليغات است.

تبصره 36 : مبلغ طبق تعرفه تبليغات رایگان به صورت 50 % تلویزیونی و 50 % رادیویی تقسيم میشود.

تبصره 37 : در صورتیکه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه ) 98 ،) 50 % افزایش داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نيز 50 % افزایش خواهد یافت.

تبصره 38 : به جهت رعایت حقوق مخاطبين و مصرف کنندگان کالای ایرانی، مشمولين طرح مذکور با توجه به رایگان بودن طرح موظفند آگهیهای خود را مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سيما و رعایت مسائل کيفی و کمی تهيه و ارائه نمایند.

تبصره 39 : خودروسازان و بيمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 1000 ميليارد ریالی و درصورت اتمام پخش قرارداد، مشمول استفاده از این تسهيلات خواهند بود.

تبصره 40 : تسهيلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست.

تبصره 41 : این تسهيلات فقط مشمول کالاهای توليد در ایران است.

تبصره 42 : به صاحبان آگهی مشمول این طرح که قرارداد آگهی تلویزیونی )ریالی( منعقد و پخش نمایند، مشروط بر آنکه مشمول اولين حضور یا افزایش بودجه نسبت به سال 1398 باشند، متناسب با مبلغ قرارداد، علاوه بر مبلغ فوق الذکر طبق جدول ذیل تسهيلات تشویقی اعطاء می گردد )به استثناء قراردادهای هلدینگی(

Seda vo sima1400 - طرح رایگان صدا و سیما
طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

ساخت تیزرهای حرفه ای توسط تیزر مارکت با بیش از 8 سال سابقه

از این رو مجموعه ی تیزر مارکت با بهره گیری از متخصصان و هنرمندان مجرب و حرفه ای آماده ی ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی موشن گرافیک (گرافیک متحرک)، انیمیشن دو بعدی و سه بعدی و همچنین تیزرهای تبلیغاتی با تکنیک رئال، در راستای کمک به تولید کنندگان و شرکت های ایرانی به منظور بهره گیری از این فرصت بی نظیر می باشد. کلیه ی تیزرهای این مجموعه مطابق با قوانین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با کیفیت Full HD ساخته می شوند و در صداگذاری نیز از بهترین گویندگان، صداپیشه ها و دوبلورهای حرفه ای استفاده می شود. همچنین در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه تیزرهای تبلیغاتی شما ساخته می شوند.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر :” h4=”تماس با شماره تلفن:

09194102717

مدارک لازم برای استفاده از طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

مدارک لازم جهت ارسال به صدا و سیما عبارتند از:

۱- روزنامه رسمی

۲- اساس نامه شرکت

۳- ثبت نام تجاری (برگه ی ثبت برند)

۴- پروانه بهره برداری

۵- لیست حقوق پرداختی به کارکنان، تایید شده توسط تامین اجتماعی (لیست بیمه ی 12 ماه سال 99)

جهت استفاده از تسهیلات پخش صد در صد رایگان تیزرهای تبلیغاتی از شبکه های مخلتف صدا و سیما برای سال 1400 فرم زیر را تکمیل نمایید. و یا با شماره 09198506418 تماس حاصل نمایید.

تکمیل فرم “طرح رایگان صدا و سیما” – طرح حمایت از کار و خدمات ایرانی سال 1400

به منظور بهره مندی از طرح رایگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کسب و کارهای ایرانی، لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.

نامه ی طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

nameh01 - طرح رایگان صدا و سیما
نامه طرح رایگان صدا و سیما 1400

همچنین ببینید؛

Seda vo sima 04 - طرح رایگان صدا و سیما
تبلیغات ارزان تلویزیونی