ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی

ویدیو مارکتینگ یا بازاریابی ویدیویی چیست؟