پلن های تامین محتوای ویدئویی ماهانه – ویژه ی کسب و کارها

چنانچه به دنبال راهی مطمئن برای تامین بی دغدغه ی محتواهای ویدئویی خود هستید با انتخاب یکی از پلن های زیر همه چیز را به ما بسپارید

پلن حرفه ای

ماهیانه

12.000.000 تومان


 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 3 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی 1 عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال – عدد (حداکثر 30 ثانیه)

پلن پیشرفته

ماهیانه

10.000.000 تومان


 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 3 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی 1 عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال – عدد (حداکثر 30 ثانیه)

پلن پایه

ماهیانه

8.000.000 تومان


 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 1 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی – عدد (0 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی – عدد (0ثانیه)

تامین محتوای ویدئویی – طرح حرفه ای

طرح شتابدهی فروش شما

لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو):

مطابق با نوع پلن؛ … لوگو ریوال از پکیج زیر :

استوری های اینستاگرامی:

مطابق با نوع پلن؛ … استوری از پکیج های زیر:

فید (خوراک) ویدئویی اینستاگرامی:

مطابق با نوع پلن؛ … فید ویدئویی از پکیج های زیر (حداکثر 60 ثانیه):

موشن گرافیک اکانومی:

مطابق با نوع پلن؛ …موشن گرافیک اکانومی از پکیج های زیر (حداکثر 60 ثانیه):

توجهات مهم:

 1. در صورتی که به لوگو ریوال نیاز نداشته باشید، می توانید به جای آن 2 استوری اینستاگرامی بیشتر دریافت نمایید.
 2. تنها فید اینستاگرام دارای گوینده مرد یا زن است و لوگو ریوال یا استوری های اینستاگرامی فاقذ گوینده است، لذا در صورت نیاز شما امکان اضافه نمودن گوینده با پرداخت هزینه های مربوطه مقدور است.
 3. موشن گرافیک اکانومی به تشخیص سایت و فقط با استفاده از امکانات کیت طراحی می شود. ضمنا این موشن گرافیک ها روایت گونه (و نه داستانی) و دارای گوینده ( راوی) مرد یا زن است.
ویدئو مارکتینگ در اینستاگرام | بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام
ویدئو مارکتینگ در اینستاگرام | بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام