پلن های تامین محتوای ویدئویی ماهانه – ویژه ی کسب و کارها

چنانچه به دنبال راهی مطمئن برای تامین بی دغدغه ی محتواهای ویدئویی خود هستید با انتخاب یکی از پلن های زیر همه چیز را به ما بسپارید

 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 1 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی – عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی – عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 3 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی 1 عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال – عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو) 1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام 3 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام 2 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی 1 عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال – عدد (حداکثر 30 ثانیه)
00 VideoMarketing in instagram 1024x410 - پلن های تامین محتوای ویدئویی ماهانه
ویدئو مارکتینگ در اینستاگرام | بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام