پلن های تامین محتوای ویدئویی ماهانه - ویژه ی کسب و کارها

چنانچه به دنبال راهی مطمئن برای تامین بی دغدغه ی محتواهای ویدئویی خود هستید با انتخاب یکی از پلن های زیر همه چیز را به ما بسپارید

طرح پایه

ماهیانه

989/000 تومان
 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو)    1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام       2 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام              1 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی              – عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی              – عدد (حداکثر 60 ثانیه)

طرح نقره ای

ماهیانه

2/350/000 تومان
 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو)    1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام       3 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام              2 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی              1 عدد (حداکثر 30 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال              – عدد (حداکثر 30 ثانیه)

طرح طلایی

ماهیانه

3/600/000 تومان
 • لوگو ریوال (متحرک سازی لوگو)    1 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • استوری ویدئویی اینستاگرام       6 عدد (حداکثر 12 ثانیه)
 • فید ویدئویی اینستاگرام              3 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اکانومی              1 عدد (حداکثر 60 ثانیه)
 • موشن گرافیک اورجینال              – عدد (حداکثر 30 ثانیه)