تاریخ تولد : 31

خرداد

1397

آناشید جلوس فعلی

بیوگرافی
آناشید جلوس فعلی ۴ ساله ساکن تهران
گالری
مشخصات فردی

سن : 4

قد : 108

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

تاریخ تولد : 31

خرداد

1397

آناشید جلوس فعلی

بیوگرافی
آناشید جلوس فعلی ۴ ساله ساکن تهران
گالری
مشخصات فردی

سن : 4

قد : 108

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
question