تاریخ تولد : 17

مهر

1391

امیرعلی شرین

بیوگرافی
ورزشکار حرفه ای ژیمناستیک، مشارکت در رقص حرفه ای آذری، پیانیست آماتور
گالری
مشخصات فردی

سن : 11

قد : 137

وزن و توده بدنی : ورزشکار

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

تاریخ تولد : 17

مهر

1391

امیرعلی شرین

بیوگرافی
ورزشکار حرفه ای ژیمناستیک، مشارکت در رقص حرفه ای آذری، پیانیست آماتور
گالری
مشخصات فردی

سن : 11

قد : 137

وزن و توده بدنی : ورزشکار

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
question