تاریخ تولد : 12

خرداد

1360

رضا خیری مقدم

بیوگرافی
بازی در تیزر لینا بازی در تیزر هافمن برای تلویزیون و برای شبکه مجازی تیزر کاخ سعد آباد تیزر بانک پاسارگاد بازی در سریال خونسرد،سریال تب وتاب
گالری
مشخصات فردی

سن : 41

قد : 180

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

تاریخ تولد : 12

خرداد

1360

رضا خیری مقدم

بیوگرافی
بازی در تیزر لینا بازی در تیزر هافمن برای تلویزیون و برای شبکه مجازی تیزر کاخ سعد آباد تیزر بانک پاسارگاد بازی در سریال خونسرد،سریال تب وتاب
گالری
مشخصات فردی

سن : 41

قد : 180

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : تهران

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
question