تاریخ تولد : 7

آبان

1356

سعید افتخاری

بیوگرافی
متولد 1356 ساکن مشهد سن 44 قد 180 رنگ پوست سبزه روشن رنگ مو مشکی
گالری
مشخصات فردی

سن : 44

قد : 180

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : خراسان رضوی

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

تاریخ تولد : 7

آبان

1356

سعید افتخاری

بیوگرافی
متولد 1356 ساکن مشهد سن 44 قد 180 رنگ پوست سبزه روشن رنگ مو مشکی
گالری
مشخصات فردی

سن : 44

قد : 180

وزن و توده بدنی : متوسط

استان : خراسان رضوی

پروفایل تان را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید؛

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
question