تول کیت ساخت تیزرهای توصیفی تجاری و بازگانی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

توسط این تیزر شما می توانید با استفاده از عناصر بسیار زیاد گرافیکی متحرک سازی شده و همچنین المان های انیمیشن بسیار که در اختیار شما قرار می گیرد تیزر ها و ویدیو های توصیفی و توضیحی در ارتباط با محصولات و خدمات خود طراحی و پیاده سازی نمایید همچنین می توانید از ما بخواهید که با استفاده از این تول کیت، بر اساس فیلمنامه ای که شما دارید برای شما یک تیزر توصیفی از محصولات و خدماتتان بسازیم، هنوز هم خیلی از مخاطبان این تکنیک را در ایران به نام موشن گرافیک می شناسند که در واقع باید گفت المان متحرک سازی شده گرافیک دو بعدی است که می تواند در زیر مجموعه موشن گرافیک جای گیرد

600,000 تومان