تیزر تبلیغاتی معرفی رویدادهای شرکت

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

توسط این تیزر تبلیغاتی می توانید ایونت ها و رویداد های شرکت خود را معرفی نموده و از این طریق ارتباط محکم‌تری میان خود، اعضای شرکت و مخاطبان و مشتریان ایجاد نمایید یکی از ویدیو های مرسوم که غالبا  شرکت های بزرگ نسبت به انتشار آن در فضای مجازی، وب سایت ها، و سایر بسترهای اینترنتی اقدام می‌کنند معرفی رویدادها و اتفاقاتی است که در شرکت آنها می‌تواند حس مثبت و نگاه وفاداران تری نسبت به شرکت در مشتریان ایجاد نماید از این رو آنها از ایونت ها و رویدادهای شرکت خود ویدیو های مفصلی تهیه کرده و آن را برای مشتریان خود به نمایش می گذارند.

همچنین توسط این تیزر شما می‌توانید و بخش های مختلف شرکت خود را و همچنین نوع نگاهتان به کسب و کار، بازار، مشتریان و اهمیتی که برای آنها قائل را به خوبی برای مشتریانشان تشریح نمایید

360,000 تومان