مشاوره حرفه ای خبر و اطلاع رسانی


فقط جهت اطلاع از تعرفه انجمن طراحان موشن گرافیک ایران

"(ضروری)" indicates required fields

1محاسبه قیمت تیزر
2مشخصات سفارش دهنده

تکنیک اجرا و ضریب نفوذ رسانه:

لطفا تکنیک اجرایی و رسانه جهت انتشار تیزر را انتخاب نمایید
تعیین کننده پیچیدگی اجرایی، ابزارها و تخصص‌های مورد نیاز در یک پروژه است.
ضریب گروه رسانه(ضروری)
تعیین کننده وسعت اجرایی پروژه خواهد بود که در برآورد مالی پروژه اثرگذار است.

نوع کمپین و انتخاب زمان تیزر:

تایم نهایی تیزر شما چقدر باید باشد؟
نوع کمپین(ضروری)
تعیین کننده دسته‌بندی و ژانر تیزر تبلیغاتی است. ضریب این جدول با زمانبندی میانگین هر دسته و نیز پیچیدگی ساختاری و اجرایی معمول آن هماهنگ سازی شده است.

نمایش قیمت:

در این بخش قیمت محاسبه شده به نمایش در می آید، با تغییر فیلد ها می توانید تغییرات قیمت را ببینید.
در این قسمت، قیمت محاسبه شده توسط فیلدهای انتخابی شما نمایش داده می شود با تغییر فیلدها می توانید تغییرات قیمت را ببینید. در نظر داشته باشید، قیمت محاسبه شده به صورت استاندارد بوده و صرفا جهت اطلاع شما به منظور امکان سنجی و برآورد هزینه های مقتضی می باشد، لدا با توجه به شرایط پروژه می تواند شامل کاهش یا افزایش قیمت شود، و از استناد کافی به منظور ارائه به سازمان ها و یا ارگان ها برخوردار نیست.